Konfigurátor termoformování Bosch Sprang™ Configurator

Konfigurátor termoformování Bosch Sprang™ Configurator

Konfigurátor termoformování

Nejsilnější nástroj v oblasti termoformování.

Vypočtěte různé konfigurace nástrojů pro více než 40 termoformovacích zařízení a určete svůj výkon (vytlačování).

Tento výpočetní program pro termoformování vás podpoří při výpočtu:

  • Hmotnost produktu na základě tloušťky materiálu a opačně
  • Rozvržení nástroje s počtem dutin a potřebným materiálem pro vaše termoformovací zařízení

 

Jednoduchým a nekomplikovaným způsobem můžete vypočíst počet otvorů na různých evropských typech stroje na trhu. Rozvržení nástroje a počet otvorů závisí na mnoha různých parametrech, například na typu stroje, sériovém čísle stroje, kvalitě plechu, tloušťce plechu, výšce produktu, dostupné infrastruktuře, schopnostech obsluhy stroje, stohovacích systémech nebo jiných proměnných.

Za některých podmínek lze možná zvýšit počet otvorů, například pokud je k dispozici málo místa k rozložení plechu nebo pokud byste chtěli použít méně stabilní nástroj. V dalších situacích se mohou také vyskytnout oprávněné důvody ke snížení počtu otvorů. Počítač používá standardní údaje strojů, materiálu a stohovacích systémů.

Vypočtěte svůj produkt pomocí Bosch Sprang™ Configurator zde.

Thermoformen Verpackung - Konfigurator
Thermoformen Verpackung - Konfigurator
Thermoformen Verpackung - Konfigurator
Thermoformen Verpackung - Konfigurator
Thermoformen Verpackung - Konfigurator