SLUŽBY V MÍSTĚ ABY VŠE BĚŽELO OD ZAČÁTKU BEZ PROBLÉMŮ

SLUŽBY V MÍSTĚ ABY VŠE BĚŽELO OD ZAČÁTKU BEZ PROBLÉMŮ

Náš tým servisních expertů je zde pro vás, pokud potřebujete pomoc nebo podporu - a nejen po telefonu, ale také přímo na místě. Vaše požadavky na servis splníme kompetentně, rychle a spolehlivě.

Uvedení do provozu

Aby od začátku vše probíhalo hladce

Vaše výhody

Optimální spuštění vašeho zařízení Kiefel zajistí náš kompetentní tým Kiefel-Service pomocí svého know-how. Dodáme, namontujeme a uvedeme váš stroj Kiefel ve vašem závodu do provozu. Ochotně také vyškolíme vaše zaměstnance ohledně obsluhy stroje, takže úspěšnému rozběhu vaší výroby již nestojí nic v cestě. Aby od začátku vše probíhalo hladce.

 

Naše služby

 • Odborné dodání a montáž vašeho stroje Kiefel
 • Profesionální uvedení do provozu za podpory našich servisních techniků
 • Kontrola bezvadné funkčnosti
 • Podpora při individuálním nastavení parametrů

Inspekce

Zvýšená disponibilita a produktivita vašeho zařízení

Vaše výhody

Nic není nákladnější než nepředvídaný výpadek výrobního zařízení. Pravidelná a profesionální inspekce prostřednictvím Kifel Health Check minimalizuje toto riziko a zvyšuje tím disponibilitu a produktivitu vašeho zařízení. Navíc jste vždy informováni o aktuálním stavu vašeho zařízení Kiefel.

 

Naše služby

 • Kontrola vašeho zařízení v dohodnutých intervalech podle osvědčeného schématu kontrol Kiefel
 • Převzetí kompletní odpovědnosti za plánování a provádění inspekcí
 • Doporučení na opatření údržby na základě schématu kontrol
 • Health Check v souvislosti se servisní dohodou "Nepřetržité zajištění"

Přemístění

Přebíráme kompletní odpovědnost - od začátku až do konce

Vaše výhody

Chce vaše zařízení Kiefel přemístit? - My jsme pro vás správný partner. Využijte naše bohaté zkušenosti, týkající se i stěhování přesahující kontinenty. Zajistíme, aby vaše zařízení bylo odborně demontováno, přepraveno a opět bez problémů uvedeno do provozu. Naše dlouholeté zkušenosti přitom zajistí efektivní a rychlé provedení.

Ve společnosti Kiefel máte v maximální míře kompetentního a zkušeného partnera pro kompletní provedení. Převezmeme plnou odpovědnost - od začátku až do konce.

 

Naše služby

 • Vše z jedné ruky: na přání převzetí kompletní organizace a provedení
 • Demontáž zařízení na stávajícím stanovišti ve sjednaném termínu
 • Přeprava zařízení k cílovému místu
 • Opětná montáž a uvedení zařízení do provozu na místě určení

Podpora při výrobě

Jsme u vás, když nás potřebujete

Vaše výhody

Poskytneme vám naše techniky pro bezproblémovou výrobu. Ti vás podpoří při všech pracích na zařízení po sjednanou dobu, než vaši zaměstnanci získají potřebné znalosti. Náš servis můžete přizvat k podpoře výroby vždy i tehdy, pokud máte pocit, že vaše stroje Kiefel nejsou optimálně využívány.

 

Naše služby

 • Vzdělání související s výrobou a podpora vašich zaměstnanců
 • Podpora při uvádění nových produktu do provozu
 • Bezpečnost při manipulaci se strojem
 • Maximalizace produktivity vašeho zařízení

Servis oprav

My opravujeme - vy vyrábíte

Vaše výhody

Pokud by vám náš servisní tým v případě vašich požadavků již nebyl schopen vám s vaším strojem Kiefel telefonicky nebo prostřednictvím dálkové údržby dále pomoci, vyšleme k vám neprodleně zkušeného servisního technika.

Plánované opravářské a údržbové práce jsou možné i mimo běžnou pracovní dobu. Náš tým expertů je zde pro vás, aby rychle a kompetentně obnovil funkčnost vašeho zařízení, takže můžete rychle opět spolehlivě vyrábět.

 

Naše služby

 • Celosvětová síť dceřiných a servisních center: Kdykoliv možná rychlá podpora kompetentními servisními techniky
 • Odborné a efektivní provádění oprav
 • Používání originálních dílů Kiefel vysoké kvality, a proto s nízkou mírou opotřebení